Izvještaj sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u utorak, 16. svibnja 2023. godine, 16. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 11 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

 • Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Raša za 2023. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Općine Raša za 2022. godinu
 • Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge, TD 1. Maj d.o.o. Labin, za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2022. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 • Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Raša
 • Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Raša  i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša
 • Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za Statut, Poslovnik i propise
 • Odluka o imenovanju i razrješenju člana Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Raša

Foto: 5portal

 

Scroll to Top
Skip to content