Izvještaj s 8. – redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u srijedu, 30. ožujka 2022. godine, 8. – redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.
Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:
  • Prihvaćen je Zapisnik sa 7., redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 31. siječnja 2022. godine
  • Donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge, TD 1. Maj d.o.o. Labin, za 2021. godinu
  • Donijet je Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2021. godinu
  • Donijet je Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Raša za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  • Donijeta je Odluka o kupnji nekretnine k.č. 198 k.o. Most Raša
  • Prihvaćeno je polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
  • Donijeta je Odluka o proglašenju investicije od značaja za gospodarski razvoj Općine Raša
  • Donijeta je Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Raša
  • Donijeta je Odluka o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
Foto: 5portal.hr
Scroll to Top
Skip to content