Izvještaj s 5. – redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u utorak, 23. studenoga 2021. godine, održalo je 5. – redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

 • Prihvaćen je Zapisnika s 4., redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 21. listopada 2021. godine
 • Donijeta Odluka o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina, međuopćinsku i međunarodnu suradnju
 • Donijeta je Odluka o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i komunalne poslove
 • Donijeta je Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin
 • Donijeta je Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin
 • Donijete su Druge (II) izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijete su Druge (II) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijete su Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijete su Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijete su Prve izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijete su Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke korištenju sredstava komunalne naknade
 • Razmatran je Nacrt prijedloga Proračuna Općine Raša za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, 1. čitanje
 • Donijeta je Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Raša za 2022. godinu

Foto: 5portal

Scroll to Top
Skip to content