Izvještaj s 31. redovne sjednice Općinskog vijeća

Obavijest Općine Raša
Općinsko vijeće Općine Raša u utorak, 23. veljače 2021. godine, održalo je 31. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.
S obzirom na posebne okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, a s ciljem sprečavanja širenja korononavirusa, sjednica Općinskog vijeća održana je putem video-konferencije.
Na sjednici su donijeti sljedeći akti:
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Raša za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  • Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
  • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Raša
  • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Raša.
Usvojeni akti objavljeni su u Službenim novinama Općine Raša, br. 2/21 od 24. veljače 2021. godine, na poveznici https://stariweb.rasa.hr/files/2021/02/SLUZBENE%20NOVINE%202-2021.pdf
Scroll to Top
Skip to content