Izvještaj s 30. redovne sjednice Općinskog vijeća

Obavijest Općine Raša

Općinsko vijeće Općine Raša u četvrtak, 5. veljače 2021. godine, održalo je 30. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

S obzirom na posebne okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, a s ciljem sprečavanja širenja korononavirusa, sjednica Općinskog vijeća održana je putem video-konferencije.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2021. godinu
  • Prve (I) izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2021. godinu
  • Prve (I) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2021. godinu
  • Prve (I) izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2021. godinu
  • Prve (I) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2021. godinu
  • Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Raša
  • Odluka o zaduživanju Općine Raša za realizaciju kapitalnog projekta
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Raša  i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

Usvojeni akti objavljeni su u Službenim novinama Općine Raša, br. 1/21 od 5. veljače 2021. godine, na https://stariweb.rasa.hr/files/2021/02/SLUZBENE%20NOVINE%201-2021.pdf

Scroll to Top
Skip to content