Izvještaj s 3. – redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u utorak, 14. rujna 2021. godine, održalo je 3. – redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.
Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:
  • Prihvaćen je Zapisnik s 2. – redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 29. srpnja 2021. godine
  • Podnijeto je Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2020. godinu. Izvješće je podnio direktor tvrtke Donald Blašković
  • Donijeta je Odluka o izmjeni o dopuni Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Raša
  • Donijeta je Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i propise
  • Donijeta je Odluka o izboru Komisije za dodjelu priznanja
  • Donijeta je Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Raša
  • Donijeta je Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Raša
  • Donijeta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o proglašenju urbanističke cjeline naselja Raša kulturnim dobrom od lokalnog značaja
Scroll to Top
Skip to content