Izvještaj s 22. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u utorak, 26. ožujka 2024. godine, 22. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

  • Zapisnik s 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 13. prosinca 2023. godine
  • Zapisnik s 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 18. siječnja 2024. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge, TD 1. Maj d.o.o. Labin, za 2023. godinu
  • Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Raša za razdoblje od 2024. do 2028. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2023. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Raša za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  • Odluka o dodjeli dozvola najpovoljnijim ponuditeljima za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Raša

Foto: Labinština info

Scroll to Top
Skip to content