Izvještaj s 21. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u srijedu, 13. prosinca 2023. godine, 21. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

 • Zapisnik s 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 10. studenoga 2023. godine
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša
 • Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Raša za 2024. godinu
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2024. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Raša za 2024. godin
 • Proračun Općine Raša za 2024. godinu s Projekcijom za 2025. i 2026. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2024. godinu
 • Plan upravljanja nekretninama Općine Raša za 2024. godinu
 • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Raša
 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Raša
 • Odluka o porezima Općine Raša
 • Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Raša
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Raša
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2024. godinu
 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u predškolskoj ustanovi
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za razdoblje od 2024.-2028. godine

Usvojene akte možete pogledati u “Službenim novinama Općine Raša” na sljedećim poveznicama: file:///D:/Preuzimanja/SLUZBENE-NOVINE-13-2023-14.12.2023%20(5).pdf file:///D:/Preuzimanja/SLUZBENE-NOVINE-14-2023-19.12.2023%20(3).pdf

Foto: 5portal

 

 

Scroll to Top
Skip to content