Izvještaj s 2. – redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u četvrtak, 29. srpnja 2021. godine, održalo je 2. – redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.
Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:
  • Prihvaćen je Zapisnik s 1., konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 10. lipnja 2021. godine
  • Podnijeta je informacija Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine Raša u 2020. godini. Informaciju je podnio pomoćnik načelnice labinske policijske postaje Samed Ćorić.
  • Podnijet je Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. za 2020. godinu. Izvještaj je podnio direktor tvrtke Alen Golja.
  • Podnijeta je Informacija o projektu odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Labin-Raša-Rabac i ostalim projektima vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Raša. Informaciju je podnio direktor Vodovoda Labin Alen Golja.
  • Donijet je Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
  • Prihvaćeno je Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
  • Donijeta je Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
  • Donijeta je Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Raša
  • Donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine
Akti usvojeni na sjednici objavljeni su u Službenim novinama Općine Raša, br. 5/21, na sljedećem linku https://stariweb.rasa.hr/files/2021/07/SLUZBENE%20NOVINE%205-2021.pdf
Scroll to Top
Skip to content