Izvještaj s 18. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u četvrtak, 14. rujna 2023. godine, 18. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

 • Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Općine Raša
 • Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Općine Raša
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 • Primljeno je na znanje polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine – stana u Raši, 1. Maja 13
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine – građevinskog zemljišta u Sv. Marini, k.č. 1403/1 k.o. Prkušnica
 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u predškolskoj ustanovi
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i gospodarstvo
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Raša

Foto: 5portal

 

 

Scroll to Top
Skip to content