Izvještaj s 15. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u četvrtak, 9. ožujka 2023. godine, 15. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika. Svečanu prisegu dala je općinska vijećnica Ana Rajković (SDP).

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

  • Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2022. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Raša za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  • Prezentirana je Analiza postojećeg stanja i Prostorno-programska osnova naselja Raša. Prezentaciju je održala Ana Putar iz tvrtke Urbanistica Zagreb
  • Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
  • Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine
  • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Raša za razdoblje od 2023. do 2025. godine
  • Plan davanja koncesija na području Općine Raša za 2023. godinu
  • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije

Foto: 5portal

Scroll to Top
Skip to content