Izvještaj s 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u utorak, 29. studenoga 2022. godine, 13. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

 • Prihvaćen je Zapisnik s 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 12. listopada 2022. godine
 • Donijet je Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijeta je Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknada za članove Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
 • Donijete su Druge (II) izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijete su Druge (II) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijete su Druge (II) izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijete su Druge (II) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2022. godinu
 • Razmatran je Nacrta prijedloga Proračuna Općine Raša za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, 1. čitanje
 • Donijeta je Odluka o kupnji nekretnine k.č. 196 k.o. Most Raša u naselju Raša
 • Donijeta je Odluka o kupnji nekretnine k.č. 1207/6 k.o. Diminići u naselju Viškovići

Foto:5portal

Scroll to Top
Skip to content