Izvješće s 9. – redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u četvrtak, 26. svibnja 2022. godine, 9. – redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.
Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:
 • Prihvaćen je Zapisnik s 8., redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 30. ožujka 2022. godine
 • Donijet je Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Raša
 • Donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijet je Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2021. godinu
 • Donijet je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
 • Donijeta je Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine – stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44
 • Donijeta je Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine – stana na adresi Koromačno, Koromačno 5
 • Donijeta je Odluka o prodaji nekretnine – zemljišta u naselju Ravni
 • Donijeta je Odluka o prihvaćanju namjere stjecanja vlasništva na nekretnini k.č. 6713 k.o. Skitača u naselju Ravni
 • Donijeta je Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša
 • Predstavljen je projekt „Rekonstrukcije postrojenja s ciljem smanjenja ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o.“ Projekt je predstavila predsjednica Uprave Holcim (Hrvatska) d.o.o. Virna Viškovič Agušaj. Vijeće je o jednoglasno donijelo Zaključak kojim ne podržava realizaciju navedenog projekta
 • Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Raša
 • Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Donijeta je Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada
Foto: 5portal
Scroll to Top
Skip to content