Izvješće s 14. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine, 14. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

 • Prihvaćen je Zapisnik s 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 29. studenoga 2022. godine
 • Donijet je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijet je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijet je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijet je Program javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijet je Program javnih potreba u sportu Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijet je Proračun Općine Raša za 2023. godinu s Projekcijom za 2024. i 2025. godinu
 • Donijeta je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijet je Plan upravljanja nekretninama Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2023. godinu
 • Donijeta je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
 • Donijeta je Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno

Foto: Labinština info

 

Scroll to Top
Skip to content