Izvješće s 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u četvrtak, 15. rujna 2022. godine, 11. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

  • Prihvaćen je Zapisnik s 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 21. lipnja 2022. godine
  • Donijeta je Odluka o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Sveta Marina
  • Primljeno je na znanje Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2021.-2022. godinu. Izvješće je podnijela ravnateljica Ivana Škopac.
  • Donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine – stana u zgradi na adresi Krapan 38-44, Raša
  • Donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine – stana na adresi Koromačno 5, Koromačno
  • Donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine – stana u zgradi na adresi Ul. M. Vlačić Ilirik 142, Raša
  • Donijet je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
  • Primljeno je na znanje Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
Scroll to Top
Skip to content