Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

Obavijest Općine Raša
Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, sukladno čl. 102. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18), objavljuje Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša.
Izvješće se nalazi u prilogu ove obavijesti.

 

Priloženi dokumenti:
Izvjesce o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPU OR

Scroll to Top
Skip to content