Obavijesti

Obavijest Općine Raša

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju Više

Scroll to Top
Skip to content