Natječaji i javna nabava

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava za rekonstrukciju – optimizaciju javne rasvjete

Općina Raša objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava za rekonstrukciju – optimizaciju javne rasvjete Više

Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2024. godinu

Općina Raša dana 29. prosinca 2023. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za

Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2024. godinu Više

Scroll to Top
Skip to content