Objava liste kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine i zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Raša

U privitku ove obavijesti dana 16. travnja 2023. godine u 8.11 sati objavljujemo:
  • pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Raša, te
  • zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Raša.

Liste je utvrdilo Općinsko izborno povjerenstvo Općine Raša.

Općina Raša – pravovaljana lista kandidata za članove vijeća bošnj. NM
Općina Raša – zbirna lista kandidata za članove vijeća bošnj. NM

 

 

Scroll to Top
Skip to content