Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša

Sukladno članku 11. st. 4. Zakona  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša Općine Raša.


Priloženi dokumenti:

Izvjesce o provedenom Savjetovanju s javnoscu_Nacrt Odluke_prikupljanje komunalnog otpada.pdf

Objavljeno: 26.01.2018 07:36:43 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page