Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017. g.

Općina Raša dana 30. siječnja 2017. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017. g. 

Udruge sukladno ovom Natječaj mogu podnijeti prijave koje se odnose na sljedeća programska područja: kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda, a prema prioritetnim aktivnostima definiranim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša, a slijedom Odluke Općinske načelnice o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2017. godinu.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti. 

Za samu prijavu na natječaj koristite dokumente iz priloga pod rednim brojevima od 1 do 6


Priloženi dokumenti:

1- Tekst Natjecaja_Udruge_2017.pdf

2-UPUTE ZA PRIJAVITELJE - UDRUGE 2017.pdf

3-OPISNI OBRAZAC (Obrazac za prijavu)_Obrazac 1_Udruge 2017.doc

4-OBRAZAC PRORACUNA (Obrazac za prijavu)_Obrazac 2_Udruge 2017.xls

5-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac 3_Udruge 2017.doc

6-Popis dokumentacije-priloga uz Natjecaj_Udruge 2017.doc

7-Obrazac ugovora o sufinanciranju_Udruge 2017.pdf

8-Obrazac opisnog izvjestaja_Udruge 2017.doc

9-Obrazac financijskog izvjestaja_Udruge 2017.xls

10-Obrazac za procjenu kvalitete_Udruge 2017.doc

1_11-Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proracuna Opcine Rasa.pdf

Objavljeno: 30.01.2017 14:00:57 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page